Kas žinotina, mirus artimam

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai.
2. Mirties faktą nustato:

 • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
 • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
 • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
 • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).
4. Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją.
5. Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.
6. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
7. Ligoninėje mirusiojo kūnas negali būti joje laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.
8. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.
9. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.
10. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones, įsikūrusias mirusiojo asmens buvusioje arba laidojančio asmens esamoje gyvenamojoje vietoje.

Laidojimo pašalpa

1. Turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 1040 litų. (1 BSI dydis nuo 2007 m. sausio 1d. nustatytas 130 Lt ir yra indeksuojamas).
2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.
4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.
5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).
6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

 • laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
 • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
 • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
 • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.
8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.
9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Pašalpa palaikų parvežimui iš užsienio šalių.

Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę pašalpą iš savo biudžeto. Tačiau, siekiant valstybės finansinės pašalpos, būtinos dvi sąlygos:

 • Pirma, pašalpa gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.
 • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę pašalpą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia 285 litus per mėnesį).

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės pašalpą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą (rašomas skyriuje);
 • asmens tapatybės dokumentą;
 • mirties liudijimą;
 • dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas, t. y. sąskaitą faktūrą (ją parūpina palaikus parvežusi laidojimo paslaugų įmonė);
 • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 130 litų), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė pašalpa negali viršyti 7020 litų.

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių Socialinės paramos skyriai

Skyriaus pavadinimas, adresas
Telefonas, faksas, savivaldybės internetinis puslapis

MIESTAI

Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Naujoji g. 48, 62381 Alytus,
Tel. (8 315) 56 660, faks. (8 315) 55 192

Kauno miesto savivaldybės Socialinių paramos skyrius
Nemuno g. 29, LT-48374 Kaunas
Tel. (8 37) 32 01 54, faks. (8 37) 42 30 86

Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Vytauto g. 13
LT-92138 Klaipėda
tel. (8 46) 39 60 33, faks. (8 46) 41 00 47

Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Žvejų g. 47
LT-00137 Palanga
Tel.: (8 460) 48 716, 48 719, faks. (8 460) 40 716

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Laisvės a. 20
LT-35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 12 70, faks. (8 45) 50 13 52

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Aušros al. 29,
LT-76300 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 38 63, faks. (8 41) 399563
Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2653, faks. 211 2653

Visagino miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Parko g. 14
LT-31139 Visaginas
Tel. (8 386) 34 561, faks. (8 386) 31 286

RAJONAI

Akmenės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
L. Petravičiaus a. 2
LT-85132 Naujoji Akmenė
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594

Alytaus rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Jotvingių g. 10
LT-62116 Alytus
Tel.: 8-315 74479, faks.: 8-315 74716

Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. Jablonskio g. 32
LT-29111 Anykščiai
Tel.: 8-381 51573, faks.: 8-381 53630

Birštono savivaldybės Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius
Jaunimo g. 2
LT-59206 Birštonas
Tel.: 8-319 65558, faks.: 8-319 6555

Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 38
LT-41143 Biržai
Tel.: 8-450 43124, faks.: 8-450 43134

Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vasario 16-osios g.7
LT-66119 Druskininkai
Tel.: 8-313 55744, faks.: 8-313 55376

Elektrėnų savivaldybės Sveikatos ir socialinės paramos skyrius
Elektrinės g. 8
LT-26108 Elektrėnai
Tel.: 8-528 58037, faks.: 8-528 58005

Ignalinos savivaldybės rajono Socialinės paramos skyrius
Ateities g.7
LT-30124 Ignalina
Tel.: 8-386 53929, faks.: 8-386 53148

Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Žeimių g. 13
LT-55158 Jonava
Tel.: 8-349 50142, 54669, faks.: 8-349 50012

Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Livonijos g. 4
LT-84124 Joniškis
Tel.: 8-426 69152, 69154, faks.: 8-426 69152

Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96
LT-74187 Jurbarkas
Tel.: 8-447 70182, faks.: 8-447 70166

Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Bažnyčios g. 4
LT-56121 Kaišiadorys
Tel.: 8-346 20465, faks.: 8-346 51244

Kalvarijos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Laisvės g. 2
T-69214 Kalvarija
Tel.: 8-343 23904, faks.: 8-343 23894

Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas
Tel.: 8-37 305506, faks.: 8-37 313797

Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Agimimo g. 12
T-69443 Kazlų Rūda
Tel.: 8-343 68623, faks.: 8-343 95276

Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Kalno g. 1
LT-86143 Kelmė
Tel.: 8-427 69065, (8-610-69881), faks.: 8-427 69051

Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos tarnyba
J.Basanavičiaus g. 36
LT-57288 Kėdainiai
Tel.: 8-347 69580, faks.: 8-347 61125

Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Klaipėdos g. 2
LT-96130 Gargždai
Tel.: 8-46 472018, faks.: 8-46 472005

Kretingos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. K. Chodkevičiaus g. 10
LT-97130 Kretinga
Tel.: 8-445 76172, 868636078, faks.: 8-445 53068

Kupiškio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vytauto g. 2
LT-40115 Kupiškis
Tel.: 8-459 35488, faks.: 8-459 35510

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Tel.: 8-318 66106, faks.: 8-318 51351

Marijampolės savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J.Basanavičiaus a. 1
LT-68307 Marijampolė
Tel.: 8-343 90016, faks.: 8-343 90016

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Laisvės g. 8/1
LT-89223 Mažeikiai
Tel.: 8-443 90143, faks.: 8-443 25844

Molėtų rajono savivaldybės Socialinės paramos centras
Vilniaus g. 44
LT-33140 Molėtai
Tel.: 8-383 54792, faks.: 8-383 51442

Neringos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Taikos g. 2
LT-93121 Neringa
Tel.: 8-469 52279, faks.: 8-469 52572

Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 7
LT-99288 Pagėgiai
Tel.: 8-441 70416, faks.: 8-441 57367

Pakruojo savivaldybės rajono Socialinės rūpybos skyrius
Kęstučio g. 4
LT-83128 Pakruojis
tel. 8-421 6 90 74, faks.: 8-421 61674

Panevėžio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vasario 16-osios g. 27
LT-35185 Panevėžys
Tel.: 8-45 582936, faks.: 8-45 582975

Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto Didžiojo a. 1
LT-39143 Pasvalys
Tel.: 8-451 54108, faks.: 8-451 54130

Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 12
LT-90123 Plungė
Tel.: 8-448 73110, faks.: 8-448 71608

Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos tarnyba
Laisvės a. 12
LT-59126 Prienai
Tel.: 8-319 61129, faks.: 8-319 61199

Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Aušros a. 10
LT-82123 Radviliškis
Tel.: 8-422 69033, faks.: 8-422 69053

Raseinių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Maironio g. 7
LT-60150 Raseiniai
Tel.: 8-428 79580 faks.: 8-428 51604

Rietavo savivaldybės Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius
Laisvės a. 3
LT-90316 Rietavas
Tel.: 8-448 73208, faks.: 8-448 73222

Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Respublikos g. 94
LT-42136 Rokiškis
Tel.: 8-458 71252, faks.: 8-458 71420

Skuodo rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g.13
LT-98112 Skuodas
Tel.: 8-440 73985, faks.: 8-440 73984

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Bažnyčios g. 4
LT-71120 Šakiai
Tel.: 8-345 60767 faks.: 8-345 60200

Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai
Tel.: 8-380 30172 faks.: 8-380 51244

Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Sukilėlių g. 2
LT-76337 Šiauliai
Tel.: 8-41 596690, faks.: 8-41 596691

Šilalės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. Basanavičiaus g. 2/1
LT-75136 Šilalė
Tel.: 8-449 76124, faks.: 8-449 76133

Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė
Tel.: 8-441 79242, faks.: 8-441 51517

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vilniaus g. 61
LT-19120 Širvintos
Tel.: 8-382 30278, faks.: 8-382 51464

Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel.: 8-387 66383, faks.: 8-387 66357

Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Respublikos g. 2
LT-72255 Tauragė
Tel.: 8-446 62836, faks.: 8-446 70801

Telšių rajono savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius,
Turgaus a. 7
LT-87122 Telšiai
Tel.: 8-444 60333, faks. 8-444 60680

Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 33
LT-21106 Trakai
Tel.: 8-528 53187, faks.: 8-528 58316

Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Kęstučio a. 3
LT-20114 Ukmergė
Tel.: 8-340 60330, faks.: 8-340 63370

Utenos rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Utenio a. 4
LT-28503 Utena
Tel.: 8-389 61622, faks.: 8-389 61615

Varėnos rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
Tel.: 8-310 32011 faks.: 8-310 51200

Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
S.Neries g.1
LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: 8-342 60094, faks.: 8-342 60094

Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Rinktinės g. 50
LT-09318 Vilnius
Tel.: 8-5 2636001, faks.: 8-5 2751990

Zarasų rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Sėlių a. 22
LT-32110 Zarasai
Tel.: 8-385 54332, faks. 8-385 51240

Šarvojimo ir laidojimo kapinėse tvarka

1. Lietuvoje visos kapinės yra valstybinės.
2. Tik gimęs Lietuvos pilietis iškart gauna teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę mokėti nereikia.
3. Rašytinį leidimą laidoti kapinėse mirusiojo kūną arba urną su mirusiojo palaikų pelenais išduoda savivaldybė arba seniūnai, jeigu jiems pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines.
4. Leidimui gauti reikalingi dokumentai:

 • laidojančio asmens prašymas;
 • mirties liudijimas.