Nuoširdžiai dėkojame „Gedulo“ darbuotojams už rūpestingą pagalbą nelengvą gyvenimo dieną. Ypatingas ačiū administratorei Ingai. Vėlionio Jurgio artimieji.
Rimas

Nuoširdžiai ačiū visam kolektyvui už pagalbą ir rūpestį sunkią valandą.
Lina

Labai ačių už nuoširdžią pagalbą atsisveikinant su vėlioniu Igoriu. Mama ir sesuo. Visokeriopos jums sekmės!
Margarita